Tillväxten på den svenska spelmarknaden ökade under fjolåret

Casinon med svensk licens ökade sin omsättning under 2022 och omsatte totalt 27,4 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning gentemot föregående år.

5,1% ökning på svenska spelmarknaden

En ökning på 5,1% på den svenska spelmarknaden

Trenden fortsätter uppåt jämfört med de senaste åren då tillväxten på spelmarknaden ökade med ytterligare 5,1% jämfört med 2021. Uppgifterna är preliminära siffror hämtade från Skatteverket, men ligger helt i linje med den förväntade utvecklingen och kommer som ett välkommet besked för aktörerna inom spelsektorn.

Spelinspektionen var dock noga med att poängtera att detta är siffror som behöver sättas i perspektiv då de ofrånkomligen jämförs med pandemiåren, vilket innebar en tillbakagång i omsättningen. De senaste åren har inneburit flera tillfälliga regleringar kring spelansvar och nedstängningar av landbaserade Casino Cosmopol under längre perioder.

Tillväxttrenden går även att se i kvartalsrapporterna där det fjärde kvartalet var det mest signifikanta gällande ökad omsättning. Spelmarknaden verkar med andra ord hämta sig bra efter pandemin och siffrorna visar vilken uthållig bransch det trots allt är. Det tuffa rådande ekonomiska läget inte har drabbat spelindustrin särskilt hårt jämfört med många andra jämförbara branscher.

Tillväxten undet det fjärde kvartalet skedde också trots en ökning av självuteslutningar från spelkonton jämfört med tidigare år. Framåt slutet av 2022 så hade ungefär 85 000 svenskar stängt ute sig själv från sitt konto via Spelpaus.se, vilket är en femprocentig ökning från föregående år.

Fram till dagens datum 17/3/2024 är 90 258 personer avstängda från Spelpaus

En del av vinsterna är låsta i rättstvister

En inte oansenlig del av den ökade omsättningen är dock låsta i rättstvister då mängden straffavgifter från Spelinspektionen har ökat drastiskt sedan 2021. Från att ha samlat in 13,7 miljoner svenska kronor genom straffavgifter under det föregående året så har den siffran skjutit i höjden under 2022 och landade tillslut på 81,7 miljoner.

Många har dock valt att överklaga dessa beslut, vilket innebär att Spelinspektionen är inblandade i en rad olika rättegångar i nuläget och därmed också har minskad kapacitet att granska spelmarknaden efter regelbrott.

Eftersom det har tillkommit många nya och mer strikta regleringar under pandemin så faller det sig kanske naturligt att fler har blivit fällda. Spelinspektionen själva har i alla fall gått ut med att de kommer att se över sina straffavgifter inför kommande år för att de ska stå i paritet med de faktiska kostnaderna som krävs för att kunna bedriva sin verksamhet och för att kunna granska spelindustrin. Detta innefattar också en bättre dialog med verksamma parter inom spelindustrin än tidigare.