Ökning av Spelinspektionens anslag för 2023

Regeringen och Spelinspektionen

Oron för ökade problem med organiserad brottslighet och andra spelrelaterade problem har fått den svenska regeringen att agera inför 2024. Nu har man valt att lägga ett förslag om ett ökat anslag till myndigheten Spelinspektionen, som har i uppdrag att kontrollera den svenska spelmarknaden. Förhoppningen är en del av den kommande vårändringsbudgeten.

Sedan den 1 januari 2019 gäller en ny svensk spellag i Sverige, men trots att det är en relativt ung lag och en ny företeelse har det redan hunnit införas en rad skärpningar av lagen. Inte minst under coronapandemin infördes restriktioner som var tänkta att motverka problemspelande bland en hemmasittande befolkning. På dagens svenska casinon hittar man strikta regler för ansvarsfullt spelande som uppmuntrar till sunda spelvanor.

Vad är syftet med den svenska spellagen?

Hela idén med den svenska spellagen och myndigheten Spelinspektionen, som arbetar med tillsynen av den svenska spelmarknaden, är att få en större insyn och motverka olika typer av problem eller kriminalitet. Det är också den ambitionen som ligger till grund för att regeringen i sin vårändringsbudget ökar anslagen till Spelinspektionen. Det återstår att se om förslaget träder i kraft. Det är regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna som kommer med förslaget.

En aktiv tillsyn av spelmarknaden behövs för att bekämpa kriminell verksamhet och skydda utsatta grupper. Genom att utestänga olicensierat spel vill vi motverka organiserad brottslighet och stärka konsumentskyddet. Olicensierat spel undandrar skatteintäkter, leder till problemspelande och bidrar till matchfixning, säger Angelika Bengtsson, Sverigedemokraternas idrottspolitiska talesperson.

Med mer intensiva åtgärder och insatser från Spelinspektionen behövs helt enkelt mer pengar, vilket ligger till grunden för förslaget om ett ökat anslag. Totalt rör det sig om ett ökat anslag på 2,4 miljoner kronor för 2024. Senare i vår är det riksdagen som ska ta ställning till vårändringsbudgeten.

Andra förslag har lagts fram

Men det är inte bara ett ökat ekonomiskt anslag som finns som en del av förslaget. Det har också lagts en proposition vid namn “Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad” där regeringen lägger fram förslaget att Spelinspektionen ska få möjligheten att på ett mer effektivt sätt blockera betalningar till och från spelbolag eller online casinon som inte har licens i Sverige. Det är ett system som tidigare har använts bland annat på den tyska spelmarknaden, men då med varierad framgång.

De olicensierade spelbolagen kan göra stor skada och ska bort från den svenska spelmarknaden. Med utökade resurser stärks Spelinspektionens möjligheter att använda sina nya tillsynsverktyg för att stänga ut dem, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.