Användarvillkor

Följande gäller för de villkor som anges nedan för NewCasinos.com:

 • All användning av ”Webbplatsen” hänvisar till www.NewCasinos.com
 • All användning av ”Vi”, ”Oss” och ”Vår” i villkoren hänvisar till NewCasinos.com.
 • All användning av ”Du” hänvisar till den individ eller de individer som besöker webbplatsen, och till de som bidrar med innehåll på webbplatsen.
 • All användning av ”Avtalet” hänvisar till alla villkor och meddelanden som anges i detta dokument.

Användning av och åtkomst till Webbplatsen erbjuds till dig efter ditt godkännande, utan ändring av ”Avtalet”. Genom att besöka och använda denna webbplats godkänner du gränserna och begränsningarna i avtalet.

Vi uppmuntrar dig att läsa avtalet noggrant, eftersom all användning av denna webbplats utgör full överensstämmelse med avtalet.

Om du inte kan acceptera detta avtal till fullo rekommenderar vi att du lämnar webbplatsen. Om du inte accepterar villkoren är du inte behörig att använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss den fulla rätten att göra ändringar, modifieringar och tillägg som vi anser är nödvändiga för avtalet. Dessa kan göras efter eget gottfinnande utan att någon användare av webbplatsen behöver meddelas om nämnda ändringar. Fortsatt användning av webbplatsen förutsätter att sådana diskretionära ändringar kommer att betraktas som godkännande av det nya avtalet.

Godkännande av och efterlevnad av detta avtal är det enda villkoret under vilket åtkomst och användning av webbplatsen görs tillgänglig för dig.

Genom att besöka webbplatsen samtycker du till:

 1. Allt innehåll som publiceras på denna webbplats är endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för resultatet av några åtgärder baserat på vad du läser på webbplatsen. Detta inkluderar innehåll som skickas via e-postmarknadsföring av oss.
 2. Vi är inte en online- eller mobilspelverksamhet, som sådan tar vi inte, eller underlättar finansiella transaktioner, relaterade till insatser eller satsningar!
 3. Du samtycker till att inte använda webbplatsen (eller någon del därav) för några olagliga aktiviteter och samtycker till att använda den i enlighet med alla relevanta jurisdiktionslagar. Du kommer att hålla oss skadeslösa från alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och utgifter från tredje part (inklusive avgifter och utgifter), som hänför sig till eller härrör från eventuella brott från dig av dessa villkor.
 4. Du samtycker till att inte ladda upp eller överföra via webbplatsen (eller någon av dess relaterade servrar och tjänster) några datavirus, makrovirus, trojanska hästar, maskar eller något annat utformat för att störa, avbryta eller störa de normala driftprocedurerna för en dator, datornätverk eller mobila enheter.
 5. Du får inte att skapa och publicera en hypertextlänk till någon del av webbplatsen eller försöka få obehörig åtkomst till någon del eller komponent av webbplatsen.
 6. Du får inte att ladda upp eller överföra något innehåll via webbplatsen som vi, eller någon av våra användare, kan anse vara stötande, oanständigt eller obscent. Detta inkluderar innehåll som kan orsaka irritation, besvär eller onödig ångest. Vi förbehåller oss rätten att radera sådant innehåll utan en förklaring.
 7. Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara felfri, defektfri eller köras utan avbrott. Allt innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”. Dessutom tar du det totala ansvaret för de åtgärder du vidtar till följd av det informationsinnehåll som finns på webbplatsen. Den enda lösningen du har i händelse av förlust eller missnöje baserat på webbplatsen är att sluta använda webbplatsen. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon ersättning, inklusive indirekta, följdskador, exemplariska, tillfälliga eller straffskador, inklusive förlorad vinst.
 8. I ett försök att ge ökat värde till våra användare kan vi tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Du erkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser, och inte stöder och är inte ansvariga, direkt eller indirekt, för sekretesspraxis eller innehåll (inklusive felaktigt eller ärekränkande innehåll) i sådana webbplatser, inklusive (utan begränsning) all reklam, produkter eller andra material eller tjänster på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser, och inte heller för någon skada, förlust eller kränkning som orsakas eller påstås vara orsakad av, eller i samband med, användningen av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på sådana externa webbplatser eller resurser.
 9. Alla annonsörer på vår webbplats, och vi själva, är bundna av de praxiskoder som implementeras i Gambling Licensing and Advertising Act 2014. Nedan följer en sammanfattning av de primära målen: Förhindra att hasardspel är en källa till brott och/eller oordning, eller från att förknippas med brott eller oordning och/eller från att användas för att stödja brott; Se till att spelande bedrivs på ett rättvist och öppet sätt; och Skydda barn och andra utsatta personer från att skadas och/eller utnyttjas av spel.
 10. Vi kommer alltid att ta hänsyn till ovanstående licensieringsmål och alltid agera på ett sätt som överensstämmer med ovanstående licensmål.
 11. Var medveten om att genom att skicka innehåll till denna webbplats via e-post, inlägg på webbplats eller på annat sätt, inklusive recensioner, ställa frågor, ladda upp fotografier eller videor, lämna kommentarer, komma med förslag, idéer eller liknande som ingår i alla inlämningar (sammantaget, ”Inlämningar” ”), ger du NewCasinos.com en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överlåtbar, oåterkallelig och helt underlicenserbar rätt att (a) använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa och utföra sådana inlägg över hela världen i alla media, nu kända eller hädanefter utformade; och (b) använda namnet som du skickar in i samband med sådan inlämning. Du bekräftar att NewCasinos.com kan välja att tillhandahålla tillskrivning av dina kommentarer eller recensioner efter vårt gottfinnande.