Europeiska spelmyndigheter samarbetar mot olagligt spel

Spelinspektionens logotyp

Spelinspektionen tillsammans med 36 andra spelmyndigheter är del av Gaming Regulators European Forum (GREF). Medlemmarna i GREF arbetar i olika regelverk men har alla ett gemensamt mål att skydda spelare och utveckla en rättvis spelmarknad.

Nu har GREF publicerat en gemensam deklaration om att utöka informationsutbytet mellan medlemmarna. De har också kommit överens om att ytterligare samarbeta för att bekämpa olagligt spel. Med olagligt spel syftar de på aktörer som agerar utan giltig licens i respektive medlemsland, till exempel ett casino utan svensk licens som riktar sig mot svenska spelare.

Illegal spelverksamhet hotar en trygg spelmarknad

I pressmeddelandet som GREF nu har publicerat deklarerar de en oro över de olagliga aktörerna. De säger att illegal spelverksamhet hotar uppnåendet av deras mål för en trygg spelmarknad.

För det första är konsumenter som använder illegal spelverksamhet särskilt sårbara eftersom de utsätts för många risker och saknar rättsligt skydd. För det andra hotas utvecklingen inom den reglerade sektorn av illegal spelverksamhet som inte håller samma standard som vi förväntar oss av licensierade operatörer.

Med detta meddelande åtar vi oss idag att arbeta tillsammans mot illegal spelverksamhet för att säkerställa en effektiv implementering av våra nationella lagar och regler. Denna gemensamma deklaration kommer att leda till ökat samarbete i kampen mot illegal spelverksamhet, särskilt genom regelbundna möten, utbyte av information, larm, expertis, bästa praxis och gemensamma åtgärder mot illegal verksamhet.

De säger att detta gemensamma åtagande kommer att göra det möjligt för dem att identifiera och minimera illegal spelverksamhet bättre. Trots det kommer varje regleringsmyndighet förbli fri att definiera vad som utgör illegal spelverksamhet och att använda de verktyg som tillhandahålls av sitt eget nationella regelverk.

Vi förväntar oss att detta gemensamma åtagande kommer att möjliggöra en konstruktiv dialog med onlineplattformar, inklusive sociala medier. Utöver det hoppas vi att det kommer att höja konsumenternas medvetenhet om de risker som är förknippade med olaglig spelverksamhet.

Spelinspektionen i sin tur säger att det utökade samarbetet kommer göra den europeiska spelmarknaden säkrare och mer rättvis för både spelare och aktörer med giltiga licenser. De meddelar också att de prioriterar samarbete med svenska och internationella myndigheter för att bekämpa olaglig verksamhet.